چگونه مبلمان مناسب با دکوراسیون منزل خود تهیه نماییم؟

در انتخاب مبل استیل اولین نکته دانستن نوع چوب است چرا که ساختار و بدنه اصلی مبل استیل را چوب تشکیل می دهد. در بررسی چوب بکار رفته در ساخت مبل استیل باید به دو موضوع توجه نمایید: بدنه اصلی مبل استیل و قسمت های کنده کاری و خراطی شده در مبل.