0

مبلغ کالاها 0

تخفیف 0

جمع کل 0

ثبت شکایات

شما مخاطبان گرامی میتوانید جهت درمیان گذاشتن هرگونه انقاد و پیشنهاد از طرق زیر با ما درارتباط باشید. لازم به ذکر است بعد از ارسال پیام شما مراتب بعدی توسط این شرکت پیگیری شده و نتیجه با شما در میان گذاشته میشود.

1- ارسال پیام خود به آدرس ایمیل [email protected]   

2-ارسال عدد 7 به شماره 09376629919

3-تماس با دفتر شرکت و گرفتن داخلی 777